Trang thông tin điện tử của Vinhomes

Cho thue

TIẾN ĐỘ THI CÔNG

Tiến độ thi công tòa Central 1 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang bàn giao.

central1-t6-01.jpg

Tiến độ thi công tòa Central 2 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang bàn giao.

the-central-2

Tiến độ thi công tòa Central 3 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang bàn giao.

central3-t6-01.jpg

Tiến độ thi công tòa Landmark 81 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đã đổ xong sàn tầng 28.

landmark81-t6-01.jpg

Tiến độ thi công tòa Landmark 1 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang hoàn thiện bàn giao.

landmark1-t6-01.jpg

Tiến độ thi công tòa Landmark 2 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang hoàn thiện bàn giao.

Tiến độ thi công tòa Landmark 3 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang hoàn thiện bàn giao.

landmark3-t6-02.JPG

Tiến độ thi công tòa Landmark 4 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đã cất nóc, đang hoàn thiện.

landmark4-t6-02

Tiến độ thi công tòa Landmark 5 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đã cất nóc, đang hoàn thiện.

The Landmark 5 Vinhomes Central Park

Tiến độ thi công tòa Landmark 6 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đã cất nóc, đang hoàn thiện.

the-landmark-6

Tiến độ thi công tòa Landmark Plus (cập nhật ngày 14/6/2017): Đã đổ sàn tầng 49 đang thi công tầng mái.

landmark-plus-t6-01.jpg

Tiến độ thi công tòa Park 1 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang hoàn thiện bàn giao.

park1-t6-01.jpg

Tiến độ thi công tòa Park 2 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang hoàn thiện bàn giao.

Tiến độ thi công tòa Park 3 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang hoàn thiện bàn giao.

Tiến độ thi công tòa Park 4 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang hoàn thiện bàn giao.

Tiến độ thi công tòa Park 5 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang hoàn thiện bàn giao.

Tiến độ thi công tòa Park 6 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang hoàn thiện bàn giao.

the-park-6-t6-01.jpg

Tiến độ thi công tòa Park 7 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang hoàn thiện bàn giao.

the-park-7-t6-2017

Tiến độ thi công khu Biệt thự The Villas (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang tiếp tục hoàn thiện và bàn giao.

thevillas-t6-01.jpg

Tiến độ thi công bệnh viện Vinmec (cập nhật ngày 14/6/2017): Đã khai trương ngày 26/12/2015.

vinmec-t6-01.jpg

Tiến độ thi công trường Vinschool (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang tuyển sinh.

vinschool-t6-01.jpg

Tiến độ thi công Công Viên Vinhomes Central Park (cập nhật ngày 14/6/2017): Đã khai trương ngày 23/7/2016, đang hoàn thiện bàn giao.

cong vien-central-park-t6-01.JPG

Vinhomes Central Park