Trang thông tin điện tử của Vinhomes

Cho thue

Tài liệu bán hàng Vinhomes Central Park

Để tải tài liệu bán hàng Vinhomes Central Park về máy tính, vui lòng click chuột phải, sau đó click "save link as" hoặc "save linked file as"

dl-icon.png E-brochure Vinhomes Central Park

Tài liệu bán hàng - The Central

dl-icon.png Bộ tài liệu bán hàng tòa Central 1
dl-icon.png Bộ tài liệu bán hàng tòa Central 2
dl-icon.png Bộ tài liệu bán hàng tòa Central 3

Tài liệu bán hàng - The Landmark

dl-icon.png Bộ tài liệu bán hàng tòa Landmark 1, 2, 3
dl-icon.png Bộ tài liệu bán hàng tòa Landmark 4, 5
dl-icon.png Bộ tài liệu bán hàng Landmark 6
dl-icon.png Brochure tòa Landmark Plus
dl-icon.png E-brochure Landmark 81

Tài liệu bán hàng - The Villas

dl-icon.png Sơ đồ mặt bằng tổng thể chia lô - The Villas

Mặt bằng căn hộ

Căn hộ theo tiêu chuẩn bàn giao

dl-icon.png Căn hộ A1 theo tiêu chuẩn bàn giao
dl-icon.png Căn hộ A2 theo tiêu chuẩn bàn giao
dl-icon.png Căn hộ B2 theo tiêu chuẩn bàn giao
dl-icon.png Căn hộ C1 theo tiêu chuẩn bàn giao

Căn hộ có đồ (tham khảo làm nội thất)

dl-icon.png Căn hộ A1 có đồ
dl-icon.png Căn hộ A2 có đồ
dl-icon.png Căn hộ B2 có đồ
dl-icon.png Căn hộ C1 có đồ

Virtual Tour 360

dl-icon.png Căn hộ Vinhomes Central Park