Trang thông tin điện tử của Vinhomes

Cho thue

TIẾN ĐỘ THI CÔNG

Tiến độ thi công tòa Central 1 (cập nhật ngày 13/03/2018): Đã bàn giao.

Tiến độ thi công tòa Central 2 (cập nhật ngày 13/03/2018): Đã bàn giao.

Tiến độ thi công tòa Central 3 (cập nhật ngày 13/03/2018): Đã bàn giao.

Tiến độ thi công tòa Landmark 81 (cập nhật ngày 13/03/2018): Đã cất nóc, đang lắp đặp thiết bị.

landmark81-t11-01.jpg

Tiến độ thi công tòa Landmark 1 (cập nhật ngày 13/03/2018): Đã bàn giao.

landmark1-t11-01.jpg

Tiến độ thi công tòa Landmark 2 (cập nhật ngày 13/03/2018): Đã bàn giao.

Tiến độ thi công tòa Landmark 3 (cập nhật ngày 13/03/2018): Đã bàn giao.

landmark3-t11-01.jpg

Tiến độ thi công tòa Landmark 4 (cập nhật ngày 13/03/2018): Đã bàn giao.

landmark4-t11-01.jpg

Tiến độ thi công tòa Landmark 5 (cập nhật ngày 13/03/2018): Đã bàn giao.

landmark5-t11-01.jpg

Tiến độ thi công tòa Landmark 6 (cập nhật ngày 13/03/2018): Đã bàn giao.

landmark6-t11-01.jpg

Tiến độ thi công tòa Landmark Plus (cập nhật ngày 13/03/2018): Đang bàn giao.

landmark-plus-t11-01.jpg

Tiến độ thi công tòa Park 1 (cập nhật ngày 13/03/2018): Đã bàn giao.

park1-t11-01.jpg

Tiến độ thi công tòa Park 2 (cập nhật ngày 13/03/2018): Đã bàn giao.

Tiến độ thi công tòa Park 3 (cập nhật ngày 13/03/2018): Đã bàn giao.

Tiến độ thi công tòa Park 4 (cập nhật ngày 13/03/2018): Đã bàn giao.

park4-t11-01.jpg

Tiến độ thi công tòa Park 5 (cập nhật ngày 13/03/2018): Đã bàn giao.

Tiến độ thi công tòa Park 6 (cập nhật ngày 13/03/2018): Đã bàn giao.

park6-t11-01.jpg

Tiến độ thi công tòa Park 7 (cập nhật ngày 13/03/2018): Đã hoàn thiện bàn giao.

park7-t11-01.jpg

Tiến độ thi công khu Biệt thự The Villas (cập nhật ngày 13/03/2018): Đang tiếp tục bàn giao.

thevillas-t11-01.jpg

Tiến độ thi công bệnh viện Vinmec (cập nhật ngày 13/03/2018): Đã khai trương ngày 26/12/2015.

vinmec-t11-01.jpg

Tiến độ thi công trường Vinschool (cập nhật ngày 26/02/2018): Đã khai giảng ngày 5/9/2017.

vinschool-t11-01.jpg

Tiến độ thi công Công Viên Vinhomes Central Park (cập nhật ngày 13/03/2018): Đã khai trương ngày 23/7/2016.

cong-vien-t11-01.jpg

Vinhomes Central Park