Trang thông tin điện tử của Vinhomes

banner-tin-tuc.png

Ưu tiên tiếp nhận con Cư dân Vinhomes dự tuyển vào Vinschool năm học 2017-2018

31/03/2017

Để chun b cho năm hc 2017-2018, H thng Giáo dc Vinschool sưu tiên tiếp nhn con cư dân Vinhomes đăng ký d tuyn t nay đến 17h chiu ngày 28/4/2017.

 Là thành viên ca Tp đoàn Vingroup, Vinschool luôn dành ưu tiên hàng đầu cho vic sp xếp ch hc tp ti h thng các trường Mm non và PTLC Vinschool cho con rut, cháu ni rut, cháu ngoi rut ca chính ch căn h/bit thđang sinh sng cùng chính ch ti các KĐT Vinhomes.

Vic đăng ký d tuyn vào Vinschool trong năm hc 2017-2018 ca con cư dân đang sinh sng ti các KĐT Vinhomes s kéo dài t nay ti hết 17h chiu ngày 28/4/2017.

Đối vi Cư dân đã nhn bàn giao căn h/bit th, Quý Cư dân vui lòng np giy xác nhn là cư dân theo mu do BQL Vinhomes cp khi đến đăng ký d tuyn cho con.

Đối vi khách đang thuê căn h/ bit th có nguyn vng cho con đăng ký d tuyn ti Vinschool năm hc 2017-2018 cn có sđồng ý ca chính ch căn h/ bit th (vi điu kin chính ch chưa có con rut/cháu ni rut/cháu ngoi rut hc ti Vinschool). Khách thuê cn np giy xác nhn theo mu do BQL Vinhomes cp.

Đối vi Cư dân chưa nhn bàn giao căn h/bit th, Cư dân vui lòng mang hp đồng mua bán căn h/bit th và giy t chng minh mi quan h vi hc sinh khi đến trường đăng ký.

Nhà trường s t chc các đợt d tuyn t tháng 4/2017 cho hc sinh đã hoàn thành th tc đăng ký d tuyn. Vic nhp hc chính thc sđược thc hin theo quy chế tuyn sinh ca Nhà trường.

 Các cơ s trường ca Vinschool ti các KĐT Vinhomes d kiến hot động trong năm hc 2017-2018 ti Hà Ni bao gm:

 

Khu đô th

Mm non

Tiu hc

THCS

THPT

Vinhomes Riverside

x

 

 

 

Vinhomes Times City

x

x

x

x

Vinhomes Royal City

x

 

 

 

Vinhomes Nguyn Chí Thanh

x

 

 

 

Vinhomes Gardenia

x

x

 

 

Vinhomes Thăng Long

x

 

 

 

Nhà trường s dành ưu tiên cho Cư dân đang sinh sng ti các khu đô th có trường Vinschool đăng ký cho con rut/cháu ni rut/cháu ngoi rut trước và tiếp nhn Cư dân các khu đô th khác sau.

Do nhu cu ca Cư dân cho con đi hc ti các cơ s Mm non và PTLC Vinschool ngày càng gia tăng trong khi công sut ca trường có hn, Nhà trường khuyến cáo Quý Cư dân sm đăng ký d tuyn cho con theo thi hn nêu trên đểđảm bo quyn li ưu tiên cho cư dân Vinhomes. Nếu Quý Cư dân đăng ký mun sau thi hn đã công b, Nhà trường s xếp hc sinh vào danh sách ch và tiếp nhn d tuyn khi còn ch tiêu.

Mi thông tin thc mc v th tc đăng ký d tuyn vào trường Vinschool, Quý Cư dân vui lòng liên h vi Phòng Tuyn sinh Vinschool ti Hà Ni:

Địa ch: Trường Tiu hc Vinschool - T36 - Times City - 458 Minh Khai - HBT - Hà Ni

Đin thoi: 04.3975.3333 máy l 2.

Email: tuyensinh@vinschool.com

Website: http://vinschool.com/