báo cáo

23 Tháng 4, 2019

Thông Cáo Báo Chí Vinhomes Công Bố Kết Quả Kinh Doanh Quý I Năm 2019

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2019, Công ty Cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán “VHM”) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).