góp vốn

01 Tháng 6, 2018

Nhận Chuyển Nhượng Phần Vốn Góp Trong Công Ty Thiên Niên Kỷ

Công Bố Thông Tin Về Việc Nhận Chuyển Nhượng Phần Vốn Góp Trong Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư và Phát Triển Thiên Niên Kỷ