THÔNG TIN VỀ BẤT ĐỘNG SẢN DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ GIA LÂM

11 Tháng 12, 2018

THÔNG TIN VỀ BẤT ĐỘNG SẢN 

DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ GIA LÂM 

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2018

Thông tin Chủ Đầu Tư:

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ GIA LÂM

Loại bất động sản: Căn hộ chung cư, shophouse, biệt thự, nhà ở liền kề, nhà ở thương mại dịch vụ kết hợp ở.

Vị trí bất động sản: tại thị trấn Trâu Quỳ, các xã Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Thông tin về quy hoạch có liên quan đến bất động sản

STT

Chức năng sử dụng đất

Diện tích

(m2)

Tỷ lệ

(%)

Chỉ tiêu

(m2/người)

 

Tổng diện tích lập quy hoạch

4.203.699

100,00

 

I

Đất dân dụng

3.820.019

90,87

 

1

Đất công cộng thành phố

397.515

9,46

4,44

2

Đất cây xanh, TDTT thành phố

872.138

20,75

9,74

3

Đường, quảng trường, nhà ga và bến đỗ xe thành phố

269.274

6,71

 

4

Đất khu ở

2.281.092

54,26

 

4.1

Đất công cộng khu ở

52.038

1,24

0,58

4.2

Trường trung hoc phổ thông (cấp 3)

55.144

1,31

0,62

4.3

Đất cây xanh, TDTT khu ở

171.618

4,08

 

4.4

Đường phố, điểm đỗ - dừng xe và bãi đỗ xe khu vực

440.116

10,47

4,92

4.5

Đất đơn vị ở

1.562.176

37,16

17,45

a

Đất công cộng (phục vụ thường xuyên: thương nghiệp, văn hóa, y tế, hành chính xã – phường)

98.474

2,34

1,10

b

Đất trường học

246.911

 

2,76

c

Đất cây xanh (sân chơi – luyện tập, sân vườn dạo)

98.702

 

1,10

d

Giao thông

218.978

 

2,45

e

Đất nhóm nhà ở

899.111

 

10,05

 

Đất nhóm nhà ở xây mới

822.160

   
 

Đất ở hiện có (Đất làng đô thị hóa)

76.951

   

II

Các loại đất khác trong phạm vi dân dụng

266.288

6,33

 

1

Đất cơ quan, viện nghiên cứu, trường đào tạo….

266.288

6,33

 

III

Đất xây dựng ngoài phạm vi khu dân dụng

117.392

2,79

 

1

Đất an ninh quốc phòng 

42.218

1,00

 

2

Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật

45.433

1,08

 

3

Đất hành lang cách ly, cây xanh cách lý vệ sinh, nghĩa địa, cây xanh vườn ươm

29.741

0,71

 

Quy mô của bất động sản

Diện tích khu đất thực hiện dự án: 4.045.070 m2;

Dân số: khoảng 89.500 người trong đó: quy mô dân số đất nhà ở cao tầng khoảng 80.350 người, quy mô dân số đất ở thấp tầng (đất ở biệt thự, đất ở nhà vườn, đất ở liền kề, đất nhà ở thương mại dịch vụ kết hợp ở) khoảng 8.400 người (tương đương 2.400 lô), quy mô dân số đất ở hiện có khoảng 750 người;

Diện tích đất ở mới: có tổng diện tích 822.160 m2; bao gồm các loại đất như đất nhà ở thấp tầng (nhà ở biệt thự, nhà ở nhà vườn, nhà ở liền kề sân vườn, nhà dịch vụ thương mại kết hợp ở và đường giao thông nhóm nhà ở); nhà ở cao tầng;

Chiều cao công trình cao nhất: Tối đa 45 tầng.

Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của bất động sản, thông tin về từng loại mục đích sử dụng và phần diện tích sử dụng chung đối với bất động sản: 

Tổng diện tích sử dụng đất thực hiện dự án là 4.045.070 m2, trong đó:

Đất xây dựng công trình công cộng thành phố: Gồm 20 lô đất (có ký hiệu từ CCTP-01 đến CCTP-10; CCTP-10*; CCTP-11; CCTP-11*; CCTP-11**, CCTP-12 đến CCTP-16 và BV) có tổng diện tích đất khoảng 397.515 m2 được bố trí các chức năng: thương mại, dịch vụ, văn hóa, du lịch, TDTT, y tế, thư viện, tài chính, ngân hàng, văn phòng…

Đất cây xanh, TDTT thành phố và mặt nước: Tổng diện tích các lô đất khoảng 872.138 m2.

Đất đường, quảng trường, nhà ga và bến bãi đỗ xe thành phố có tổng diện tích khoảng 269.274 m2 bao gồm các tuyến đường trục chính thành phố có lộ giới rộng 40-52m, bãi đỗ xe trung chuyển….

Đất khu ở: Tổng diện tích khoảng 2.204.141 m2, gồm các thành phần chức năng đất:

+ Đất công cộng khu ở: Gồm 06 lô đất (có ký hiệu CCKO-01 đến CCKO-06) bố trí các chức năng trung tâm thương mại, văn hóa, dịch vụ, giải trí, ý tế….cấp khu vực có tổng diện tích khoảng 52.038 m2.

+ Đất trường THPT: Gồm 04 lô đất (có ký hiệu PT-01 đến PT-04) có tổng diện tích khoảng 55.144 m2.

+ Đất cây xanh TDTT khu ở (ký hiệu CXKO) có tổng diện tích 171.618 m2 bố trí xây dựng công trình trên đất phục vụ công viên: Dịch vụ, kios sách báo, giải khát…

+ Đất đường phố, điểm dừng – đỗ xe và bãi đỗ xe khu ở có tổng diện tích 440.116 m2, bao gồm các tuyến đường khu vực có lộ giới từ 16 m – 30 m.

+ Đất đơn vị ở: Tổng diện tích khoảng 1.485.225 m2, gồm các thành phần chức năng đất:

++ Đất công cộng đơn vị ở (ký hiệu từ B1-CC đến B7-CC, gồm 11 ô đất) có tổng diện tích khoảng 98.474 m2, bố trí các chức năng: dịch vụ, văn hóa, y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng, hành chính xã phường… phục vụ nhóm nhà ở. 

++ Đất trường học có tổng diện tích khoảng 246.911 m2.

++ Đất cây xanh, TDTT đơn vị ở: gồm 17 lô đất (ký hiệu B1-CXDVO1 - B7 -CXDVO3) có tổng diện tích khoảng 98.702 m2.

++ Đất ở mới: có tổng diện tích 822.160 m2, bao gồm các loại đất như đất nhà ở thấp tầng (nhà ở biệt thự, nhà ở nhà vườn, nhà ở liền kề sân vườn, nhà dịch vụ thương mại kết hợp ở và đường giao thông nhóm nhà ở); nhà ở cao tầng, bao gồm:

+++ Đất ở biệt thự (ký hiệu BT) có tổng diện tích 105.747 m2 (trong đó gồm 1.678 m2 đất cây xanh nhóm nhà).

+++ Đất ở nhà vườn (ký hiệu BTSL) có tổng diện tích 161.387 m2.

+++ Đất nhà ở liền kề (ký hiệu LK) có tổng diện tích đất khoảng 28.957 m2.

+++ Đất nhà ở kết hợp thương mai dịch vụ (ký hiệu SH) có tổng diện tích 50.167 m2.

+++ Đất ở cao tầng (ký hiệu CT) có tổng diện tích 385.074 m2 (trong đó, gồm 119.408 m2 đất cây xanh nhóm nhà).

+++ Đất đường giao thông nhóm nhà ở (đường nội bộ, đường vào nhà) có tổng diện tích khoảng 90.828 m2.

++ Đất giao thông đơn vị ở: Có diện tích 218.978 m2 là các đường giao thống cấp phân khu vực có mặt cắt ngang B ≥ 13m.

Đất trường đại học (ký hiệu ĐH) có tổng diện tích 226.828 m2

Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật bao gồm 09 lô đất ký hiệu HT có tổng diện tích 45.433 m2.

Đất cây xanh cách ly bao gồm 02 lô đất ký hiệu CXCL có tổng diện tích 29.741 m2.

Thực trạng các công trình hạ tầng, dịch vụ liên quan đến bất động sản: thi công theo đúng tiến độ của Dự Án được duyệt.

Hồ sơ pháp lý:

Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 16/06/2018 về chủ trương đầu tư dự án;

Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/06/2018 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Gia Lâm, tỷ lệ 1/500;

Quyết định số 3955/QĐ-UBND ngày 01/08/2018 về việc giao 3.769.166 m2 đất (đợt 1) tại thị trấn Trâu Quỳ và các xã Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội (đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phòng mặt bằng), cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô Thị Gia Lâm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Gia Lâm;

Giấy phép xây dựng số 99/GPXD ngày 08/11/2018 của Sở Xây dựng TP Hà Nội.

Thỏa thuận về việc cấp bảo lãnh bàn giao nhà ở hình thành trong tương lai số MM0201812311958/TTBL ngày 26/11/2018

Công văn số 11157/SXD-QLN ngày 26/11/2018 về việc nhà ở hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh tại Dự án Khu đô thị Gia Lâm tại thị trấn Trâu Quỳ, các xã Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đối với nhà ở thuộc các tòa P11, P12, P15, P17, P18, P19.

Công văn số 11344/SXD-QLN ngày 30/11/2018 về việc nhà ở hình thành trong tương lai tại Khu nhà ở thấp tầng của Dự án Khu đô thị Gia Lâm tại thị trấn Trâu Quỳ, các xã Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Công văn số 11757/SXD-QLN ngày 11/12/2018 về việc nhà ở hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh tại Dự án Khu đô thị Gia Lâm tại thị trấn Trâu Quỳ, các xã Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đối với nhà ở thuộc các tòa P01, P02, P03, P05, P06; P07, P08, P09, P10, P16.

Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản: Không có

Giá bán bất động sản: được tư vấn trực tiếp tại:

Trung tâm giao dịch Bất động sản – Times City, Lô TL – 47; TL – 46A; TL – 13, tầng B1 TTTM Vincom Mega Mall, Times City, số 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Trung tâm giao dịch Bất động sản TCO – Số 3 – Công ty TNHH MTV Tư vấn và Kinh doanh Bất động sản TCO, địa chỉ tại Tầng 1, Khu trung tâm thương mại Vincom Plaza Long Biên, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Đường Hoa Phượng, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Cùng chuyên mục

Vinhomes Grand Park mở rộng quần thể thấp tầng The Manhattan

Vinhomes Grand Park mở rộng quần thể thấp tầng The Manhattan

Tập đoàn Vingroup: Khởi công dự án công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam

Tập đoàn Vingroup: Khởi công dự án công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam

MỞ BÁN TÒA S4.02 PHÂN KHU SAPPHIRE PARKVILLE - VINHOMES SMART CITY

MỞ BÁN TÒA S4.02 PHÂN KHU SAPPHIRE PARKVILLE - VINHOMES SMART CITY