Tin thị trường

26 Tháng 5, 2020

Những "trung tâm mới" của Hà Nội đã thay đổi như thế nào?

Sau nhiều năm phát triển, cùng với sự hoàn thiện về hạ tầng, Hà Nội đã mở rộng diện tích, xuất hiện thêm các trung tâm mới, hiện đại và năng động hơn.