Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT Vinhomes về việc bầu lại Chủ tịch HĐQT, miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty | Vinhomes Skip to main content
vinhomesĐăng ký nhận tư vấn