Thông báo điều chỉnh số lượng giải thưởng Chương trình khuyến mãi "Vì Tương Lai Xanh" dành cho khách hàng mua nhà ở/diện tích thương mại thuộc toà S3.02; S2.05; GS1; TK1,2; Parking Zone 3 tại dự án Vinhomes Smart City. Skip to main content

TIN TỨC VINHOMES

Thông báo điều chỉnh số lượng giải thưởng Chương trình khuyến mãi "Vì Tương Lai Xanh" dành cho khách hàng mua nhà ở/diện tích thương mại thuộc toà S3.02; S2.05; GS1; TK1,2; Parking Zone 3 tại dự án Vinhomes Smart City.

Thông báo điều chỉnh số lượng giải thưởng Chương trình khuyến mãi "Vì Tương Lai Xanh" dành cho khách hàng mua nhà ở/diện tích thương mại thuộc toà S3.02; S2.05; GS1; TK1,2; Parking Zone 3 tại dự án Vinhomes Smart City.


- Thời gian áp dụng chương trình khuyến mãi : Từ 23/9/2023 - 31/10/2023

- Sự kiện bốc thăm được tổ chức vào ngày 12/11/2023